Ἀναστασία Ἀθανασιάδου
Δασκάλα

Τὸ σεμινάριο αὐτὸ ἦταν γιὰ μένα ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικό. Μοῦ ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ συνειδητοποιήσω κομμάτια τῆς συμπεριφορᾶς μου, ποὺ θὰ ἦταν δύσκολο νὰ δῶ μὲ ἄλλο τρόπο, θὰ παρομοίαζα ὅλη τὴ διαδικασία μὲ ἕναν καθρέφτη. Εἶσαι ἐσὺ καὶ βλέπεις ἀπέναντι ὁλοκάθαρα τὸν ἑαυτό σου. Χωρὶς δικαιολογίες, χωρὶς σκιές. Θέλει πολὺ θάρρος αὐτό. Σὲ πολλὲς φάσεις αἰσθάνθηκα ἄβολα, γιατὶ εἶναι παράξενο νά «ξεγυμνώνεσαι» μπροστά σὲ ἀνθρώπους, ποὺ μόλις γνώρισες. Στὸ τέλος αἰσθάνθηκα δυνατὴ καὶ πεπεισμένη πώς, γιὰ ὅ,τι συμβαίνει στὴ ζωή μου, εἶμαι ἐγὼ ἡ ἴδια ὑπεύθυνη. Ἔνιωσα ἐλεύθερη μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια.

Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ταξίδι ὁ κ. Παυλίδης στέκει συμπαραστάτης, ποὺ ἄλλες φορὲς τρυφερὰ καὶ ἄλλες φορές «σκληρά», σοῦ δείχνει τὸ δρόμο. Ἐμένα μοῦ ἐμπνέει αἰσιοδοξία, πὼς ὅλα ὅσα συζητᾶμε εἶναι ἐφικτά.

Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Βουλιαγμένη,
Μάϊος 2006

Τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ συστήσω σὲ ὅποιον θὰ συμμετεῖχε σὲ ἀντίστοιχο σεμινάριο θὰ ἦταν νὰ εἶναι ἀνοιχτός, νὰ ἔρθει ὁπλισμένος μὲ θάρρος καὶ μὲ πραγματικὴ πρόθεση νὰ βρεῖ τὸν πραγματικὸ τοῦ ἑαυτό. Ὁ δρόμος τῆς αὐτογνωσίας εἶναι πολὺ σκληρὸς καὶ πολλὲς φορὲς δοκιμάζεται ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ ἀντοχή σου. Στὸ τέλος ὅμως σὲ περιμένει ἕνα φῶς, ποὺ εἶναι κρίμα νὰ τὸ στερηθείς, γιατὶ φοβήθηκες τὸ ταξίδι.

Εὔχομαι σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἔχουν τὴ χαρὰ τῆς εὐτυχίας στὴ ζωή τους, ὅσο κι ἂν τοὺς ταλαιπωρήσει ὁ δρόμος ὡς ἐκεῖ.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |