Εὐαγγελία Γκονέτη (Χανιά Κρήτης)
Μαθηματικός, Τραπεζικός

Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ,
Ἀθήνα,
20 -21 Μαρτίου 2004

Το σεμνιάριο BASIC NLP είναι φοβερά ενδιαφέρον. Με οδήγησε σε καινούργια μονοπάτια σκέψης και επικοινωνίας με τον εαυτό μου και με τους άλλους.

Με έκανε να δω πράγματα που τα ήξερα άλλα δεν τα είχα συνειδητοποιήσει και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Θα μπορούσα να πω ότι με συγκλόνισε.

Ο κύριος Παυλίδης είναι φανταστικός ομιλητής, απολαυστικός θα έλεγα. Κρεμόμουν κυριολεκτικά από τα χείλη του.

Θα έλεγα σε κάποιον να παρακολουθήσει το σεμνιάριο BASIC NLP για ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του και τους άλλους, να γίνει καλύτερος άνθρωπος, για να γίνει πιο δυνατός, για να οδηγηθεί σε δρόμους που θα τον βοηθήσουν να βρει λύσεις σε κάποια προβλήματα και δυσκολίες που συναντά.

Ευχαριστώ.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |