Ἰουλία Σιώρη
Βιολόγος

Εἶναι δύσκολὸ ἕως ἀδύνατο νὰ διατυπώσει κανεὶς μὲ λόγια τὴν ἐμπειρεία τοῦ NLP Practitioner.

Τὸ πρῶτο ποὺ μου ἔρχεται στὸ νοῦ εἶναι τὸ ὅτι δὲν μπορῶ νὰ φανταστῶ τὸν ἑαυτὸ μου χωρὶς τὴν ἐμπειρεία αὐτὴ πλέον.

Ὁ χρόνος ποὺ πέρασε ἦταν καθοριστικὸς γιὰ τὸ ἄτομὸ μου καὶ τὴ ζωὴ μου στὸ σύνολό της. Βίωσα συναισθὴματα πρωτόγνωρα, μιὰ ἀφύπνιση ψυχής, μιὰ ἐπανασύνδεση μὲ ἕναν ἑαυτὸ χαμένο, κρυμμένο κάπου βαθιά.

Τώρα πλέον νιώθω πολύ πιὸ κοντὰ στὸν πραγματικὸ μου ἑαυτὸ κι αὐτὸ μὲ γεμίζει μὲ δύναμη καὶ ἀγάπη. Βιώνω τὴ ζωὴ μου πλέον πιὸ ουσιαστικά καὶ ἐπιλέγω τὴν πορεία μου.

ἐκπαίδευσις
χειριστῶν ΝΓΠ,
Ἀθὴνα, 2003 - 2004

Ὁ trainer ἢ δάσκαλος ὅπως τὸν ἀποκαλῶ, ἦταν ἕνας φάρος στὸ σκοτάδι ποὺ ἔδινε ὑποστὴριξη, παρηγοριὰ λέγοντας ὅμως πάντα τὴν ἀλὴθεια. Μὲ σημάδεψε, καὶ ὁ δεσμὸς ποὺ μὲ συνδέει μαζὶ του εἶναι παντοτινὸς ὅπου καὶ νά 'μαι, μιὰ φωλιὰ ὅπου πάντα μπορῶ νὰ γυρίσω σὲ στιγμὴ ἀνάγκης γιὰ καθοδὴγηση.

Τὸ NLP Practitioner θὰ τὸ συνηστούσα σὲ κάποιον ποὺ θὰ ἔνιωθε μακριὰ ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ του ἢ ποὺ ἡ ζωὴ του εἶχε λανθάνουσα πορεία ἢ ἀν εἶχε παρατηρὴσει πάνω μου κάποιες θετικὲς ἀλλαγὲς ποὺ τὶς ἐπιθυμοῦσε καὶ γιὰ τὸν ἑαυτὸ του.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |