Σίσσυ Μπικούλη
Ἰδιωτικὸς Ὑπάλληλος (Μέγαρο Μουσικής)

Είναι ένα ταξίδι όπου ανακαλύπτει κανείς το νόημα της ζωής που ίσως μέχρι τώρα δεν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει, η οποία όμως του δίνεται απλόχερα μέσα από την εκπαίδευση NLP Practitioner.

Είναι μια μοναδική εμπειρεία για να έρθει κανείς σε επαφή με τα συναισθήματά του και να διώξει ό,τι τον βαραίνει με ηρεμία και καθαρότητα τις αντιξοότητες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά.

Ἐκπαίδευση
Χειριστῶν ΝΓΠ,
Ἀθήνα, 2003 -2004

Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν κύριο Παυλίδη γιὰ τὴν ὑποστήριξη του καὶ γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ μεταδοτικότητά ποὺ ἔχει στὴν ἐπικοινωνία.

Εἶναι ἕνας χαρισματικὸς μὲ μεγάλο σεβασμὸ καὶ μεγαλοψυχία ἀπέναντι στοὺς ἐκπαιδευόμενους.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |