Παναγιώτης Μαΐστρος
πολιτικὸς μηχανικός, σύμβουλος αὐτοδιοίκησης,
πρ. Γεν. Γραμματέας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς
στὸν ΝΓΠ

Ἐργαστήριο
Συστημικῶν Λύσεων

Αγαπητέ Κύριε Παυλίδη,

Γνώρισα και παρακολουθώ εδώ και ενάμισυ χρόνο το έργο σου στο Νεύρο-Γλωσσολογικό Προγραμματισμό και στη Συστημική Προσέγγιση.

Εκτιμώ και αισθάνομαι ότι αξιοποιείς με αποτελεσματικό τρόπο σύχρονες επιστημονικές μεθόδους συμβουλευτικής υποστήριξης και αγωγής, που βοηθούν όχι μόνο στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αλλά και στην επίλυση προσωπικών και διαπροσωπικών συναισθηματικών συγκρούσεων. Η βοήθεια αυτή είναι πολύτιμη τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή του καθενός μας.

Το 2002 εκτίμησα ιδιαίτερα, ως Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), το έργο σου στο πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού του, που αποτέλεσε μια καινοτομική και εξαιρετικά χρήσιμη συνιστώσα επαγγελματικής κατάρτισης.

Εύχομαι ειλικρινά να συνεχίσεις αυτή τη δραστηριότητα και τα επόμενα χρόνια με το ζήλο, την αγάπη και την επαγγελματική συνέπεια που σε διακρίνουν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Παναγιώτης Μαΐστρος
Πολιτικός Μηχανικός
Σύμβουλος Αυτοδιοίκησης
πρ. Γεν. Γραμματέας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |