Χαράλαμπος Δ. Πασχαλίδης
Περιοδοντολόγος, MSc, Πανεπιστήμιο Minnesota, Η.Π.Α.

Ἐργαστήριο
Συστημικῶν Λύσεων

Ἕνα σημείωμα γιὰ τὸ Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων:

Θυμάμαι τότε ποὺ δίσταζα νὰ παρευρεθῶ στὸ Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων. Τώρα ἀνήκω στὴν ὀμάδα τῶν πιὸ ἔνθερμων ὑποστηρικτῶν του· ἐπειδὴ ἀπλῶς βιώνω καθημερινὰ τὴν τεράστια ὠφέλειά του στὴν πράξη.

Στέλιο Παυλίδη σὲ εὐχαριστῶ· σοῦ ἀξίζουν πολλὰ, θερμὰ συγχαρητήρια.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |