Εὔη Παπαπέτρου (Ἡράκλειο Κρήτης)
Οἰκονομολόγος

 

Λόγια καὶ συναισθήματα ἀπὸ τὸ  Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων:

Κάποτε, ἔκανα ὄνειρα!!!
Κάποτε, πάλεψα γι’ αὐτά.
Κάποτε, κουράστηκα.
Κάποτε, ἐγκατέλειψα.
Κάποτε, νόμιζα ὅτι ζοῦσα «ΕΝ ΤΑΞΕΙ» μὲ ὅλα αὐτά.
Κάποτε, προσευχήθηκα.
Κάποτε, κάποιος μοῦ μίλησε γιὰ τὸν Στέλιο, γιὰ τὸ NLP
Κάποτε, τόλμησα.

Ἐργαστήριο
Συστημικῶν Λύσεων,
Ἑλικών,
21 - 23 Νοεμβρίου 2003

Κι ἀπὸ τότε: ἄρχισα νὰ ξανακάνω ὄνειρα!!!
Κι ἀπὸ τότε: γαλήνεψα.
Κι ἀπὸ τότε: ξεκουράστηκα.
Κι ἀπὸ τότε: πετυχαίνω.
Κι ἀπὸ τότε: ζῶ καὶ ΕΙΜΑΙ ΕΝ ΤΑΞΕΙ.
Κι ἀπὸ τότε: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
Κι ἀπὸ τότε: μιλῶ κι ἐγὼ γιὰ τὸν Στέλιο, γιὰ τὸ NLP.
Κι ἀπὸ τότε: εὔχομαι ΚΑΠΟΤΕ ὅλοι νὰ τολμήσουν.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |