Σόφη Σαρίδου
BA Ψυχολογίας, Ἰδιωτικὸς Ὑπάλληλος

Ἕνα ταξίδι ἀποκάλυψη γιὰ τὸν τρόπο ποὺ διαμορφώνει κανεὶς τὴν στάση του πρὸς τὴν ζωὴ καὶ ὑφαίνει τὸ πεπρωμένο του. Μιὰ βαθιὰ ὑπόκλιση στὰ μυστήρια τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ἕνας σταθμὸς ὅπου ἡ ταπεινοφροσύνη συναντὰ τὴν ἀνακούφιση.

Ἕνα ἐργαστὴριο σεισμὸς, ὅπου κάποιος ὄχι ἀπλὰ κατανοεῖ ἀλλὰ κυριολεκτικὰ «βλέπει» τὴν ἀρχὴ καὶ τὴν λύση τῶν προβλημάτων του, ἐνῶ στὴν συνέχεια, μέρα μὲ τὴν μέρα διαπιστώνει ὅτι ἡ γνώση ποὺ ἔλαβε δρᾶ αὐτόνομα καὶ προκαλεῖ ἀλλαγές! Ἂν δὲν τὸ βίωνα δὲν θὰ μπορούσα νὰ πιστέψω ὅτι μπορεῖ νὰ συμβεῖ.

Ἐργαστήριο
Συστημικῶν Λύσεων,
Ἑλικώνας,
21 -23 Νοεμβρίου 2003

Εὐχαριστῶ τὸν κύριο Παυλίδη ποὺ μὲ ἐπαγγελματισμὸ καὶ ἀρτιότητα ὁδήγησε τὴν ὁμάδα σὲ μιὰ ἐμπειρία οὐσιαστικῆς ἀλλαγῆς στὰ τρίσβαθα τοῦ ἑαυτοῦ. 

Ἀπίστευτη ἐμπειρία!

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |