Γεύσω Παπαδάκη
Ζωγράφος

Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ,
Ἀθήνα, 2001 - 2002

Το NLP είναι ένα εργαλείο για την βαθύτερη κατανόηση του «γνωστού- άγνωστου» ψυχικού μας κόσμου, και την ουσιαστικότερη επικοινωνία μας με τους άλλους. Είναι ένα ταξίδι εκπλήξεων, συγκινήσεων, ανακαλύψεων.

… Είναι σαν τη μέλισσα που μαζεύει την γύρη από όλα τα λουλούδια, καθώς το NLP χρησιμοποιεί τα συμπεράσματα από όλους τους χώρους που αφορούν τον άνθρωπο και τις λειτουργίες του.

Πλησιάζοντας στο τέλος της εκπαίδευσης NLP PRACTITIONER με εκπαιδευτή τον ταλαντούχο και υπεύθυνο Στέλιο Παυλίδη συνειδητοποιώ πως νοιώθω μεγαλύτερη.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |