Χέλγκα Κοτσάμπαση
Ἐπιχειρηματίας

Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ,
Ἀθήνα, 2001 - 2002

... Άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, αγάπη, υπομονετικός, εμπνέει εμπιστοσύνη, έχει μεγάλη κατανόηση, είναι ανοιχτός, έχει ένα υπέροχο χαμόγελο που σε βοηθάει να είσαι άνετος...

Είναι ήρεμος και μεταφέρει αυτή τη γαλήνη στους άλλους, είναι ενθαρρυντικός, έχει καλή μεταδοτικότητα.

Είναι ευχάριστο να τον παρακολουθείς.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |