Κωνσταντούλα Καλαμπαλίκη
Ιατρός

Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς
στὸν ΝΓΠ
Ἀθήνα, 2 - 3 Νοεμβρίου 2002

Πώς να περιγράψεις τι νιώθεις...Δύσκολο να βρεις τις κατάλληλες λέξεις ... Ναι, δυσκολεύομαι να βρώ τις λέξεις να το περιγράψω γιατί είναι λίγες οι φορές της ζωής μου, έως τώρα, που ένιωσα τόσο όμορφα, ευχάριστα, γαλήνια, διαθέσιμη να εμπιστευτώ και να μ΄ εμπιστευτούν.

Και το πιο δύσκολο, να γίνει από κάποιον τρίτο αντιληπτό αυτό, είναι πως τα παραπάνω συνδιάζονται με προβληματισμό, σκέψεις, εσωτερικές συγκρούσεις. 

Δε θέλω να μάθω ακριβώς πως γίνεται. Θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου για την απόφασή του να παραστεί και να εκτεθεί στο σεμινάριο BASIC NLP και τον κ. Παυλίδη που αποπνέει τέτοιο αέρα σιγουριάς και βεβαιότητας γαι την ορθότητα αυτών που σου μαθαίνει, που σου επιβεβαιώνει το ότι δεν είσαι σε λάθος δρόμο.

Και ο δικός μου, μόλις έχει αρχίσει ...

Σας προτείνω να ακολουθήσετε...

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |