Σμάρω Μάρκου-Τσαγκαράκη
Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Συστημική Σύμβουλος

Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς
στὸν ΝΓΠ

Το σεμινάριο BASIC NLP είναι εξαιρετικά χρήσιμο για θεραπευτές, συμβούλους και εκπαιδευτές. Προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο παρατήρησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δίνει πλούσια ερεθίσματα με τις διαδικασίες της σκέψης και του ανθρώπινου νου. 

Η στάση του Στέλιου Παυλίδη ως εκπαιδευτή NLP, εμπνέεται από σεβασμό και εμπιστοσύνη στις διαδικασίες της ζωής. 

Το σεμινάριο αυτό ήταν μια χρήσιμη, ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |