Ἀνδρέας Μεταξάς (Ἡράκλειον Κρήτης)
Ἐπιχειρηματίας

Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς
στὸν ΝΓΠ

Το σεμινάριο BASIC NLP ήταν κατά την γνώμη μου ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο και πολύ χρήσιμο. Με τρόπο συστηματικό και συγκεκριμένο, όχι διάχυτο αλλά ευχάριστο στα αφτιά σε βάζει, αν αυτό είναι η επιδίωξή σου, στον κόσμο της επικοινωνίας.

Ο εκπαιδευτής κύριος Παυλίδης, κατερχόμενοι όλοι έμεις στο βάθος της συνειδήσεως μας, σαν άλλος δοκιμαστής του ναού της ψυχής, μας καθοδηγούσε άριστα λεκτικά, μα περισσότερο εξωλεκτικά σ΄ έναν άλλο κόσμο. Σίγουρα όμως μου κέντρισε ανεπανόρθωτα το ενδιαφέρον να τον γνωρίσω.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |