Ἀναστασία Παπαναγή
Δημόσιες Σχέσεις, Ασφαλίσεις ΠΑΠΑΝΑΓΗΣ

Ἐκπαίδευση Χειριστῶν ΝΓΠ,
Ἀθήνα, 2001 - 2002

Ένα σεμινάριο BASIC NLP είναι μόνο η αρχή. Μια αρχή που αξίζει στον καθένα μας να κάνει.

Είχα την ευκαιρία πριν 2 χρόνια να συμμετέχω σε ένα σεμινάριο BASIC NLP με τον καθηγητή κ. Στέλιο Παυλίδη.

… ήρθε η εμπειρία στα εργαστηριακά σαββατοκύριακα και τώρα

…του NLP PRACTITIONER.

Μπορώ να πω με βεβαιότητα πως: Τα εργαλεία της θεωρίας του NLP είναι πολύτιμο υλικό για την εξέλιξη της προσωπικής και επαγγελματικής μας πορείας.

…Το συνιστώ με ενθουσιασμό σε κάθε έναν που θα ήθελε να δοκιμάσει την απόλαυση ενός ταξιδιού στο χώρο-χρόνο της ανθρώπινης επικοινωνιακής ιστορίας.

... Καλό ταξίδι.!!!

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |