Στέφανος Πετρόπουλος
Φοιτητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Συνεργάτης ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Ἐργαστήριο
Συστημικῶν Λύσεων

Ἐργαστήριο
Συστημικῶν Λύσεων:

Ελευθερώθηκα από ένα μεγάλο βάρος. Κατανόησα, αποδέχθηκα και αγάπησα την οικογένειά μου και τον εαυτό μου, χωρίς προαπαιτούμενα και ενδοιασμούς.

… Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις μου σε όλα τα επίπεδα.

… Είναι απίστευτο το πόσο έχει αλλάξει η στάση μου απέναντι στη ζωή και το πόσες αρνητικές και αδιέξοδες συμπεριφορές μου έχουν σταματήσει να εκδηλώνονται.…

Μπορώ να κρίνω πολύ πιο καθαρά αυτά που μου συμβαίνουν και να παίρνω αποφάσεις καλύτερα και πιο εύκολα. Είναι μια ανοιξιάτικη ημέρα με πολύ λίγα σύννεφα στον ουρανό...

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |