Ἑλένη Ρίζου
Ζωγράφος, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικῶν

Ὅ, τι ἔχω αἰσθανθεῖ ἀπὸ τὰ σεμινάρια καὶ ἐργαστήρια:

Θὰ τὸ χαρακτήριζα ἕνα ταξίδι ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς.

Ἀφήνεσαι σὲ καινούργιους δρόμους ἀντίληψης, συναίσθησης, ἀξίας, παραδοχῆς, ἀποδοχῆς, χαρὰς καὶ διαθεσιμότητας.

Παραδίνεσαι σὲ μιὰ διαδικασία βιωματικῆς συλλογικῆς ποὺ τὸ ἄτομο καὶ ἡ ὁμάδα δίνουν τὸ καλύτερο, τὸ οὐσιαστικότερο παρόν, τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀμεσότητα τοῦ συναισθήματος.

Ἀνακαλύπτεις πῶς καθρεπτίζεσαι στὰ μάτια τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ ἐκεῖ παίρνεις σαφέστερη εἰκόνα τοῦ ποιὸς εἶσαι ἢ δὲν εἶσαι.

Ἐγκαταλείπεις τὰ πλοκάμια τοῦ φόβου, τῆς φρίκης καὶ τῆς ἀκινησίας καὶ ἀπὸ θεατής στὰ τελευταῖα καθίσματα τοῦ θεάτρου ἀνεβαίνεις στὴν σκηνὴ καὶ παίρνεις μέρος στὰ δρώμενα τῆς ζωῆς.

Ἐκπαίδευσις
Χειριστῶν ΝΓΠ,
Ἀθήνα,
2001 - 2002

Δίνεις πρωταρχικὴ σημασία στὶς ρίζες τῆς προέλευσής σου, στὴν μητρικὴ καὶ πατρικὴ φιγούρα, ἐπαναπροσδιορίζεσαι, συνδέεσαι, ζεσταίνεσαι καὶ ξεκινὰς πάλι.

Τὰ κομμάτια τῆς ψυχῆς συναρμολογοῦνται, τὸ πνεύμα ἡρεμεῖ, οἱ φαύλες ἐπαναλήψεις συμπεριφορῶν σταματοῦν.

Θέλει ὅμως θάρρος, ἀποφασιστικότητα, πεῖσμα καὶ ἀνάγκη μεγάλη νὰ δεῖς καὶ νὰ νιώσεις καλύτερες μέρες μὲ προοπτικὴ στὸν ὁρίζοντα.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |