Στέλιος Μαρασλής (Θεσσαλονίκη)
Υπάλληλος PILLSBURY

 

Το σεμινάριο BASIC NLP δίνει απαντήσεις και εξηγεί πολλά πράγματα που μας συμβαίνουν ή κάνουμε στην καθημερινή ζωή μας και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

Σε εμένα προσωπικά έδωσε κάποιες απαντήσεις άλλα ταυτόχρονα μου δημιούργησε νέες ερωτήσεις. Ερωτήσεις που σίγουρα θα ψάξω να βρω τις απαντήσεις τους με βάση αυτά που έμαθα αλλά και με την βοήθεια του εξαιρετικού δασκάλου μας.

Οι λόγοι για τους οποίους θα παρότρυνα κάποιον να παρακολουθήσει το σεμινάριο BASIC NLP είναι άπειροι, όπως άπειρες είναι και οι εφαρμογές του στην ζωή μας.

Για οποιοδήποτε λόγο λοιπόν μπορεί κάποιος να ψάχνει, να ζητά να τον προβληματίζει ή να σκοπεύει , το NLP είναι ένα σημαντικότατο όπλο στα χέρια του για να πετύχει το στόχο του αλλά και για να γίνει καλύτερος και πολυτιμότερος για τους άλλους αλλά κυρίως για τον ίδιο.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |