Γεώργιος Κούβακας
Ζωγράφος, Νέα Ὑόρκη

Εἶμαι ἀπόλυτα ἰκανοποιημένος ἀπὸ τὸ σεμινάριο BASIC NLP. Πήρα αὐτὸ ποὺ ζητοῦσα κι ἀκόμη παραπάνω.

Θὰ ἔλεγα σὲ κάποιον νὰ τὸ παρακολουθήσει ὥστε νὰ καταλάβει μηχανισμοὺς ψυχικοὺς ποὺ δὲν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι ὑπάρχουν, παρὰ τὸ ὅτι εἶναι πολὺ σημαντικοὶ καὶ καθορίζουν τὸ πῶς ζεῖ.

Ἀκόμη, μέσα ἀπὸ τὸ χειρισμὸ αὐτῶν τῶν μηχανισμῶν, διαφαίνονται λύσεις σὲ θέματα ποὺ εἴτε μᾶς ἀπασχολοῦν ἤδη, εἴτε ἐμφανίζονται ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περιμέναμε.

Ὁ trainer ἄψογα prepared. Ἔχει βαθειὰ γνώση τῶν ψυχικῶν λειτουργιῶν καὶ ἐντοπίζει αἴτια συμπεριφορῶν ποὺ χρειάζονται χειρισμὸ ὥστε νὰ ἀναπτυχθοῦν δυνατότητες ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν ἀρμονικότερη ζωή.

Σεμινάριο
Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ
Ἀθήνα,
Φεβρουάριος 2002
  • Ὁ προσωπικὸς ἱστότοπος τοῦ Γεωργίου Κούβακα (Georgios Coubacas) εἶναι ἐδῶ.
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |