Ἀθηνᾶ Γαλανάκου
Ὑπάλληλος ΕΤΒΑ


Σεμινάριον Εἰσαγωγῆς εἰς τὸν ΝΓΠ,
Παλαιὸν Φάληρον,
18-19 Μαρτίου 2000

Ἡ γνωριμία μου μὲ τὸν ΝΓΠ

8 Μαρτίου 2000 στὰ μαῦρα μέσα ἔξω, ἀπὸ τὸ πένθος· 26 Νοεμβρίου 2000 ὁ 20χρονὸς Χρηστάκης ἔφυγε ὰπὸ τροχαῖο καὶ ἀπελπισμένη, ἀπογοητευμένη καὶ φοβισμένη ἀπὸ τὸ ἀπόλυτο μαῦρο τῆς ψυχῆς μου, ἡ φίλη μου ἡ Γιάννα μετὰ τὸ μάθημα 21.30 μὲ παρακαλάει νὰ τὴν κάνω παρέα στὸ κοντινὸ μπαράκι μέχρι νὰ ἔρθει ἔστω ἕνας ἀπὸ τὴν συντροφιὰ της ποὺ εἶχε ραντεβοὺ στὶς 10 λόγῳ τῆς ἡμέρας.

Ὁ πρῶτος ποὺ ἤρθε ἦταν ὁ Στέλιος. Μποροῦσα νὰ φύγω καὶ νὰ πάω νὰ κλειστῶ ὅπως κάθε μέρα στὴ μοναξιά μου καὶ τὴν ἀπέραντη θλίψη μου. Δὲν τὸ ἔκανα, μὲ τὴν συζήτηση, χωρὶς νὰ γνωρίζω τί σημαίνει Στέλιος, ἀπὸ τὰ πρῶτα κιόλας λεπτὰ ἔνιωσα καλύτερα, ἤρθαν καὶ ἄλλοι φίλοι τῆς Γιάννας, μετὰ ἀκολούθησε καὶ παγωτὸ· ἀκόμα δὲν καταλαβαίνω τί συμβαίνει καὶ ἡ διάθεσή μου εἶναι πολὺ καλύτερη. Δύο μετὰ τὰ μεσάνυχτα ἔφθασα στὸ σπίτι μου χαρούμενη. Τὴν ἄλλη μέρα τηλεφωνῶ στὴν κόρη μου ἐνθουσιασμένη. Τῆς εἶπα· «εἶμαι σίγουρη, ὅτι βρέθηκε ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ βοηθήσει τὸ θεῖο καὶ τὴ θεία σου (γονεῖς τοῦ Χρηστάκη μας)».

Ἔμαθα ἀπὸ τὴν Γιάννα ὅτι ὁ Στέλιος εἶναι ἰδικὸς μὲ μιὰ τεχνικὴ ποὺ λέγεται ΝΓΠ. Ἔτσι παρακολουθήσαμε μαζί μὲ τὴν κόρη μου τὸ πρῶτο σεμινάριο εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ. Τὸ ἀποτέλεσμα ἄμεσο, θεαματικὸ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα. Ἐπιτέλους, κοιμήθηκα χωρίς φῶς, δὲν μὲ τρομάζει τὸ σκοτάδι.

Χαμογέλασα καὶ εἶδα μέσα ἀπὸ τὸ πένθος «ἡ ζωὴ εἶναι δῶρο πολύτιμο, ἀγάπησε τὴν ὕπαρξί σου, φρόντισε νὰ τὴν κατευθύνεις μὲ σεβασμὸ δύναμη καὶ χιούμορ».

Ἐργαστήριον Συστημικῶν Λύσεων,
Παλαιὸν Φάληρον,
22-23 Ἀπριλίου 2000

Στὴν συνέχεια παρακολουθήσαμε καὶ ἕνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ Συστημικές Λύσεις. Ἄλλη μαγεία! Βιώσαμε ἐμπειρίες ποὺ δὲν περιγράφονται. Τὸ ἀποτέλεσμα: μιὰ ἔκπληξη διαδέχεται τὴν ἄλλη. Ἀνακάλυψα χιλιάδες πράγματα μέσα μου, ἄλλα μοῦ ἔβαζαν ἕνα μεγάλο στὸπ στὴ ζωή μου καὶ ἄλλα στοιχεία ποὺ δὲν ὑποψιαζόμουν καὶ ποὺ τὰ διαθέτω.

Ἡ κόρη μου δὲ, 29 χρόνων, πῆγε καὶ βρῆκε τὸν πατέρα της (εἶχε τὰ τὸν δεῖ ἀπὸ τὰ 15 της χρόνια) καὶ τοῦ μίλησε μὲ ἀγάπη, σεβασμό καὶ τὸν εὐχαρίστησε ποὺ τῆς ἔδωσε τὴ ζωή. Ἴσως ὅμως μίλησε ἡ ἴδια κάποια γιὰ τῆς ἐμπειρίες ποὺ βίωσε μέσῳ τοῦ ΝΓΠ.

Ἔρχομαι σὲ ἐμένα:

  • γνώρισα καὶ συνεχίζω νὰ γνωρίζω τὸν ἑαυτό μου·
  • ἔβαλα μιὰ τάξη στὰ πρέπει καὶ στὰ θέλω μου·
  • δέχομαι τοὺς ἄλλους· ὅπως εἶναι μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη στὶς ἰδιαιτερότητές μας·
  • ἀπαλάχθηκα ἀπὸ φοβίες: σκοτάδι, ταχύτητα, μοναξιά·
  • νὰ ἐμπιστεύομαι τὰ ταλέντα μου καὶ συγχρόνος νὰ ἐπιστεύομαι καὶ νὰ ἀναγνωρίζω τῶν ἄλλων τὰ ταλέντα καὶ τὶς ἰκαντότητες·
  • νὰ ζῶ χρησιμοποιόντας ὅλες μου τὶς αἰσθήσεις καὶ νὰ ἀπολαμβάνω τὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὴν συνεργασία ὅλων τῶν καναλιῶν ἐπικοινωνίας ποὺ ὑπάρχουν στὸν καθένα μας·
  • νὰ μένω μόνη μέ τὸν ἑαυτό μου, χωρὶς νὰ νιώθω μοναξιά·
  • νὰ ἀπολαμβάνω τὴν συντροφιὰ τῶν ἄλλων περνόντας, ὅτι ὑπέροχο ἔχουν νὰ μοῦ προσφέρουν μέσα ἀπὸ τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη χωρὶς ἔπαρση·
  • Καὶ τὸ πιὸ δύσκολο πρόβλημα τὸ λύνω χωρίς πονοκέφαλο. Ὅπως τὴν βοήθεια ποὺ προσέφερε σὲ τρεῖς συναντήσεις μὲ τὸν Στέλιο στὸ μεγάλο ψυχολογικὸ πρόβλημα τῆς κατάκοιτης γιὰ 2 χρόνια μητέρας μου, ἡ ὁποία αὐτὴ τὴν στιγμὴ αὐτοεξυπηρετεῖται καὶ ἀπολαμβάνει τὴ ζωὴ στὰ 87 της χρόνια.

Εὐχαριστῶ τὸ Στέλιο καὶ τὸν ΝΓΠ!

21 Ὀκτωβρίου 2001

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |