Ἔντυπο Ἐγγραφῆς

Γειὰ σᾶς,

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ κάνετε τὴν ἐγγαφή σας (προσωρινὴ ἢ πλήρη) συμπληρώνοντας τὸ Ἔντυπο Ἐγγραφῆς. Εὐχαριστοῦμε πολύ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ μᾶς δείχνετε. (Ἡ συμπλήρωση τῶν στοιχείων μὲ τὸν ἀστερίσκο (*) εἶναι ὑποχρεωτική.)


Ὂνομα:*

Ἐπίθετο:*

Ὁδός:*
Ἀριθμός:*

ΤΚ:*

Δήμος/Κοινότητα:*

Χώρα:*

Ἠλ. Ταχυδρομείο:*

Τηλέφωνο*:

Ἂλλο Τηλέφωνο :

Ποῦ μᾶς εἲδατε; Ἀπό ποιόν ἀκούσατε γιά μας; Ἂλλα σχόλια;

  • Ἐπιθυμῶ ἐπίσης, νὰ λαμβάνω δωρεάν τὸ Ἠλεκτρονικό Δελτίο σας.
  • Δηλώνω τὴν συμμετοχή μου στὴν ἑξῆς ἡμερομηνία:

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |