Γειὰ σᾶς,

Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε νὰ βρίσκεστε σὲ ἐπαφὴ μαζί μας, μπορεῖτε νὰ κάνετε τὸν ἑαυτό σας - ἢ τοὺς φίλους, τοὺς γνωστούς, τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς συναδέλφους σας - δωρεὰν συνδρομητὴ στὸ Ἠλεκτρονικὸ Δελτίο,
γράφοντας τὴν διεύθυνση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου σας καὶ στὴ συνέχεια πιέζοντας τὸ ἀνάλογο κουμπί. (Ἡ συμπλήρωση τῶν στοιχείων μὲ τὸν ἀστερίσκο (*) εἶναι ὑποχρεωτική.)

Ὂνομα:*

Ἐπίθετο:*

Ἠλεκτρονικὸ Tαχυδρομείο:*

Ποῦ μᾶς εἲδατε; Ἀπό ποιόν ἀκούσατε γιά μας; Ἂλλα σχόλια;

Ἐγγραφὴ στὴν λίστα διανομῆς
Διαγραφὴ ἀπὸ τὴν λίστα διανομῆς

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |