Δημοσκόπηση

Γειὰ σᾶς,

Σὲ ποιὰ περιοχὴ θέλετε νὰ γίνει τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ; Θὰ χαροῦμε πολὺ νὰ ἀκούσουμε τὴν γνώμη σας. Εὐχαριστοῦμε πολύ. (Ἡ συμπλήρωση τῶν στοιχείων μὲ τὸν ἀστερίσκο (*) εἶναι ὑποχρεωτική.)

 

Ὂνομα:*

Ἐπίθετο:*

Ὁδός:*

Ἀριθμός:*

ΤΚ:*

Δήμος/Κοινότητα:*

Χώρα:*

Ἠλ. Ταχυδρομείο:*

Τηλέφωνο*:

Ἂλλο Τηλέφωνο :

Ποῦ μᾶς εἲδατε; Ἀπό ποιόν ἀκούσατε γιά μας; Ἂλλα σχόλια;

  • Θὰ ἤθελα πολὺ νὰ γίνει τὸ περιζήτητο Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ ἐντὸς τοῦ ἔτους 2006 καὶ στὴν δικιά μου περιοχή.
  • Γνωρίζω ὅτι τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ θὰ γίνει σὲ ἐκείνη τὴν περιοχὴ ἡ ὁποία θὰ ἔχει τὴν μεγαλύτερη ζήτηση.
  • Ἐπιθυμῶ ἐπίσης, νὰ λαμβάνω δωρεάν τὸ Ἠλεκτρονικό Δελτίο σας.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |