Καλῶς ὁρίσατε εἰς τὸ
Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων!

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Σᾶς προσκαλοῦμε μὲ πολλὴ χαρὰ στὴν παραδοσιακὴ κοπὴ τῆς Βασιλόπιτάς μας τὴν Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008, ὥρα 11.30 π.μ. στὴν Καλλιθέα, στὸ γνωστὸ τὸ μέρος. Μιὰ πολὺ καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ ξαναδοῦμε τοὺς παλαιοὺς μας συμμαθητές, φίλους καὶ γνωστούς. Σᾶς περιμένουμε.

Ἐγκάρδια
Στυλιανὸς Π. Παυλίδης

Παρακαλοῦμε, ἀξιολογήσετε τὸν ἱστότοπό μας:

Τελευταία ἀναθεώρησις: 21 Ἰανουαρίου 2008.

Google


στὸν ἱστότοπό μας

Ἄλλα Ἐνδιαφέροντα Κείμενα


Παλαιὸν Φάληρον,

Ἀγαπητοὶ φίλοι ἐπισκέπτες,

Αὐτὲς οἱ σελίδες θὰ σᾶς ὁδηγήσουν στὶς δυνατότητες ποὺ ἔχετε ἐρχόμενοι σὲ ἐπαφὴ ὄχι μόνο μὲ τὸν συναρπαστικὸ καὶ ὑπέροχο κόσμο τοῦ Νεῦρο-Γλωσσολογικοῦ Προγραμματισμοῦ (ΝΓΠ), ἀλλὰ καὶ τῶν Συστημικῶν Λύσεων καὶ τῆς Ὑπαρξιακῆς Ἀναλύσεως (Βίκτωρ Φράνκλ).

συνέχεια >> Υ.Γ. Ἀλλαγὴ μουσικῆς ὑποκρούσεως; >>


23 – 24 Φεβρουαρίου 2008

 • Καλέστε μας στὸ τη λέφωνο 210 988 8510 γιὰ νὰ ἐξασφαλίσετε ἀπὸ τώρα τὴν θέση σας στὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ. Οἱ δύο ἡμέρες ποὺ μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴν ζωή σας!
 • Διάρκεια: 2 ἡμέρες
 • Κάνετε τὴν ἐγγραφὴ σας τώρα. Πληροφορίες >> Ἐγγραφή >>
 • Τὸ φυλλάδιο γιὰ τὸ Σεμινάριον Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ σὲ
  πρότυπο pdf πρὸς ἐκτύπωση. Καταφόρτωσις ἀρχείου ἐδῶ: PDF


Ἀθανάσιος Κουκούλας

Γνώμες συμμετεχόντων στὸ
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΓΠ
  Ἀθανάσιος Κουκούλας, Ἔμπορος

Ἡ συμμετοχὴ μου στὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ ἦταν γιὰ μένα μιὰ ἔντονη καὶ πολυεπίπεδη ἐμπειρία γνωριμίας μὲ μιὰ καλὴ τέχνη ζωῆς.

Ἔμαθα τὴν ὕπαρξη ἐργαλείων μέσα μας ποὺ μπορῶ, ἂν θέλω, ν´ ἀξιοποιήσω γιὰ τὴν καλύτερρη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἑαυτὸ μου.

διαβάστε περισσότερα>>


Ἀναστασία Ἀθανασιάδου

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΓΠ
  Ἀναστασία Ἀθανασιάδου, Δασκάλα, Ὕδρα

Τὸ σεμινάριο αὐτὸ ἦταν γιὰ μένα ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικό. Μοῦ ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ συνειδητοποιήσω κομμάτια τῆς συμπεριφορᾶς μου, ποὺ θὰ ἦταν δύσκολο νὰ δῶ μὲ ἄλλο τρόπο, θὰ παρομοίαζα ὅλη τὴ διαδικασία μὲ ἕναν καθρέφτη. Εἶσαι ἐσὺ καὶ βλέπεις ἀπέναντι ὁλοκάθαρα τὸν ἑαυτό σου. Χωρὶς δικαιολογίες, χωρὶς σκιὲς...

διαβάστε περισσότερα>>


Γεώργιος Κούβακας

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΓΠ
  Γεώργιος Κούβακας, Ζωγράφος, Νέα Ὑόρκη

Εἶμαι ἀπόλυτα ἰκανοποιημένος ἀπὸ τὸ σεμινάριο BASIC NLP. Πήρα αὐτὸ ποὺ ζητοῦσα κι ἀκόμη παραπάνω.

Θὰ ἔλεγα σὲ κάποιον νὰ τὸ παρακολουθήσει ὥστε νὰ καταλάβει μηχανισμοὺς ψυχικοὺς ποὺ δὲν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι ὑπάρχουν, παρὰ τὸ ὅτι εἶναι πολὺ σημαντικοὶ καὶ καθορίζουν τὸ πῶς ζεῖ.

διαβάστε περισσότερα>>


3 – 6 Ἀπριλίου 2008

 • Τὸ Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων:
 • Διάρκεια: 3 ἡμέρες (Πέμπτη - Κυριακή)
 • Προϋπόθεση συμμετοχῆς: Μὶα ἀτομικὴ συνάντηση (60 Εὐρὼ)
 • Ρέθυμνο Κρήτης ( Ἔναγρον ), 3 – 6 Ἀπριλίου 2008
 • Κάνετε τὴν ἐγγραφὴ σας τώρα. Πληροφορίες >> Ἐγγραφή >>
 • Τὸ φυλλάδιο γιὰ τὸ Ἐργαστήριον Συστημικῶν Λύσεων σὲ
  πρότυπο pdf πρὸς ἐκτύπωση. Καταφόρτωσις ἀρχείου ἐδῶ: PDF


Εὔη Παπαπέτρου

Γνώμες συμμετεχόντων στὸ

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
  Εὔη Παπαπέτρου, Οἰκονομολόγος, Ἡράκλειο Κρήτης,

Κάποτε, ἔκανα ὄνειρα!!!
Κάποτε, πάλεψα γι’ αὐτά.
Κάποτε, κουράστηκα.
Κάποτε, ἐγκατέλειψα.

διαβάστε περισσότερα>>

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
  Ἀλέξανδρος Χαϊτόγλου , CBD Manager, Procter & Gamble,
  Ἡνωμένον Βασίλειον

Εἶχα τὴν εὐτυχία νὰ γνωρίσω τὸν Στέλιο Παυλίδη τὸ 1998, ὅταν καὶ ἔκανα σειρὰ Προσωπικῶν Συναντήσεων καὶ τὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ. Ἀπὸ τότε ξεκίνησε ἕνα προσωπικὸ ταξίδι ἀνακάλυψης, δημιουργίας καὶ ἀλλαγῶν. Μὲ τὸν Στὲλιο κρατήσαμε ἐπαφὴ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, παρότι μένω στὸ ἐξωτερικὸ τὰ τελευταῖα 6 χρόνια.

διαβάστε περισσότερα>>


Σόφη Σαρίδου

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
  Σόφη Σαρίδου, BA Ψυχολογίας, Ἰδιωτικὸς Ὑπάλληλος, Ἀθήνα

Ἕνα ταξίδι ἀποκάλυψη γιὰ τὸν τρόπο ποὺ διαμορφώνει κανεὶς τὴν στάση του πρὸς τὴν ζωὴ καὶ ὑφαίνει τὸ πεπρωμένο του. Μιὰ βαθιὰ ὑπόκλιση στὰ μυστήρια τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ἕνας σταθμὸς ὅπου ἡ ταπεινοφροσύνη συναντὰ τὴν ἀνακούφιση.

διαβάστε περισσότερα>>

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
  Χαράλαμπος Δ. Πασχαλίδης, Περιοδοντολόγος, MSc, Πανεπιστήμιο Minnesota, Η.Π.Α., Ἀθήνα

Θυμάμαι τότε ποὺ δίσταζα νὰ παρευρεθῶ στὸ Ἐργαστήριο Συστημικῶν Λύσεων.

διαβάστε περισσότερα>>


 • Ἡ ἑπόμενη Ἐκπαίδευσις Χειριστῶν ΝΓΠ ἀρχίζει τὸ 2009.
  Ἕνα ταξίδι «πολὺ μακριὰ στὰ μύχιά σας».
 • Διάρκεια: 11 Σαββατοκύριακα, ὄ χ ι συναπτά, ἀλλὰ ἕνα Σαββατοκύριακο τὸν μήνα.
 • Προϋπόθεση συμμετοχῆς: Συμμετοχὴ στὸ Σεμινάριο Εἰσαγωγῆς στὸν ΝΓΠ.


Νεόφυτος Οἰκονομίδης

Γνώμη συμμετέχοντα στὴν

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ 2005 – 2006, ΑΘΗΝΑ
  Πολεμικὴ Ἀεροπορία, Κύπρος

Γνώρισα τὸν κ. Παυλίδη τὸν Μάϊο τοῦ 2005 ὅταν ἔλαβα μέρος στὸ Σεμινάριο Εισαγωγῆς στὸν ΝΓΠ. Θυμάμαι ὅτι ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχα ἀρκετὰ ἐρωτήματα καὶ προβληματισμούς γιὰ τὴν ζωὴ μου, τὶς σχέσεις μου μὲ τοὺς ἀνθρώπους, τὸ μέλλον μου. Μετά τὸ τέλος τοῦ Σεμιναρίου Εισαγωγῆς στὸν ΝΓΠ ἄρχισα νὰ ἀντιλαμβάνομαι ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ποὺ περιόριζαν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὴν ζωή μου δὲν ἦταν τόσο δύσκολα ὅσο ἀρχικὰ φαίνονταν ἐνῶ ἄλλα ἦταν μιὰ ἐπίφαση ἄλλων σημαντικότερων θεμάτων ποὺ δὲν μποροῦσα μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμὴ νὰ δῶ.

διαβάστε περισσότερα>>


Χριστίνα Πετσετάκη

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ 2005 – 2006, ΑΘΗΝΑ
  Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας, Ἀθήνα

Θὲς νὰ μάθεις γιὰ τὴν ὑπόσταση σου; Γιὰ τὶς ἐπιλογές σου; Γιὰ τὶς σχέσεις σου μὲ τοὺς συνανθρώπους σου; Γιὰ τὶς δυνατότητές σου; Γιὰ τὰ ὅριά σου; Γιὰ τὶς ἀποφάσεις σου; Τὸ ΝLP Practitioner ἔχει νὰ κάνει μ᾿ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα. Καὶ τὸ πιὸ μαγικὸ εἶναι...

διαβάστε περισσότερα>>


Χριστόφορος Χατζηδάκης

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ 2003 – 2004, ΚΡΗΤΗ
  Οἰκονομολόγος, Ἡράκλειο Κρήτης

Δὲν μπορεῖς νὰ δεῖς ὅτι δὲν βλέπεις αὐτὸ ποὺ δὲν βλέπεις. Δυσκολεύτηκα πολὺ νὰ καταλάβω αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Heinz von Foerster. Ἔτσι ἐγὼ πιὸ ἀπλὰ λέω ὅτι αὐτὸς ποὺ γεννήθηκε τυφλὸς δὲν ξέρει τί χάνει μὴ μπορώντας νὰ δεῖ τὸν κόσμο καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ δὲν ἔχει ἔντονο ἐνδιαφέρον νὰ γίνει καλά. Τὸ ἴδιο συμβαίνει συνήθως μὲ τὴν ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν μάθει νὰ ζοῦν στὸ σκοτάδι καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται νὰ βροῦν τὸ φῶς.

διαβάστε περισσότερα>>


Ἰουλία Σιώρη

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ 2003 – 2004, ΑΘΗΝΑ
  Βιολόγος, Ἀθήνα

Εἶναι δύσκολο ἕως ἀδύνατο νὰ διατυπώσει κανεὶς μὲ λόγια τὴν ἐμπειρεία τοῦ NLP Practitioner.

Τὸ πρώτο ποὺ μου ἔρχεται στὸ νοῦ εἶναι τὸ ὅτι δὲν μπορῶ νὰ φανταστῶ τὸν ἑαυτὸ μου χωρὶς τὴν ἐμπειρεία αὐτὴ πλέον.

διαβάστε περισσότερα>>


Ἑλένη Ρίζου

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΝΓΠ 2001 – 2002, ΑΘΗΝΑ
  Ζωγράφος, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικῶν, Ἀθήνα

Ὅ, τι ἔχω αἰσθανθεῖ ἀπὸ τὰ σεμινάρια καὶ ἐργαστήρια:

Θὰ τὸ χαρακτήριζα ἕνα ταξίδι ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς.

Ἀφήνεσαι σὲ καινούργιους δρόμους ἀντίληψης, συναίσθησης, ἀξίας, παραδοχῆς, ἀποδοχῆς, χαρὰς καὶ διαθεσιμότητας.

διαβάστε περισσότερα>>


15 – 16 Μαρτίου 2008

 • Ἐπιτέλους: Ἡ πρώτη Ἐκπαίδευσις Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ ἀρχίζει τοὺς ἐπομένους μῆνες. Ἡ συνέχεια τοῦ ταξιδιοῦ ποὺ μᾶς πάει «πολὺ μακριὰ στὰ μύχιά μας». Γιὰ πρώτη φορὰ εἰς τὸν ἑλληνόφωνον κόσμον!
 • Ἔναρξις: 15 – 16 Μαρτίου 2008
 • Διάρκεια: 11 Σαββατοκύριακα, ὄ χ ι συναπτά, ἀλλὰ ἕνα Σαββατοκύριακο τόν μήνα.
 • Κάνετε τὴν ἐγγραφὴ σας τώρα. Πληροφορίες >> Ἐγγραφή >> αββατοκύριακο τὸν μήνα.
 • Προϋπόθεσις συμμετοχῆς: Συμμετοχὴ εἰς τὴν Ὲκπαίδευσιν Χειριστῶν ΝΓΠ.
 • Τὸ φυλλάδιο μὲ τὶς ἡμερομηνίες τῆς Ἐκπαιδεύσεως Δεξιοτεχνῶν Χειριστῶν ΝΓΠ σὲ πρότυπο pdf πρὸς ἐκτύπωση. Καταφόρτωσις ἀρχείου ἐδῶ: PDF

 • Εὐχαριστοῦμε ὅλους τοὺς ὀργανισμοῦς καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκαν τὶς ἐκπαιδεύσεις τους. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά:

 • Γιὰ περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνῆστε μας στὸ 210 988 8510.
  Ἡ γραμματεία μας ἀναποκρίνετε στὶς τηλωφωνικές σας κλίσεις ἀπὸ Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ μεταξὺ 1.00 μ.μ. καὶ 2.00 μ.μ. Ἀλλιῶς, ἀφήστε τὸ μήνημά σας στὸν αὐτόματο τηλεφωνητή. Θὰ ἀνταποκρι-θοῦμε ἀμέσως.
 • Ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις: Τεχνικοὶ ὅροι –λατινιστὶ terminus technicus– ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸν ΝΓΠ.
 • Δεῖτε τὶς τρέχουσες δραστηριότητές μας.
 • Φωτογραφίες: Ἐργαστήριον Συστημικῶν Λύσεων, Ρέθυμνον Κρήτης, 29 Μαρτίου ‑ 1 Ἀπριλίου 2007

Γραφθείτε στο Ηλεκτρονικό Δελτίο!

 • Μείνετε σὲ ἐπαφὴ μαζί μας! Διαβάστε ἐδῶ τὸ Ἠλεκτρονικὸ Δελτίο τοῦ μηνὸς Ἰανουάριος τοῦ 2008.
 • Δυστυχῶς μόνο γιά ὅσους καταλαβαίνουν γερμανικά. Ἐξαιρετικὸς Ἱστόπος τοῦ Γερμανικοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Κρατιδίου Βάδης-Βυρττεμβέργης γιὰ τὴν προαγωγὴ καὶ παράδοσι τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἀρχαιότητος [π.χ. ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς ἐκμαθήσεως τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (Wozu Griechisch?), Λατινικῶν (Wozu Latein?)]
 • Ὁ ἱστότοπος Greeklish OUT! (δηλαδὴ τὰ φραγκοχιώτικα) εἶναι μιὰ δημιουργία τοῦ Ὀρέστη Μάρκου, στὰ πλαίσια τῆς διπλωματικῆς του ἐργασίας στὸ τμὴμα Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Τεχνολογίας Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Τὶ εἶναι τὰ φραγκοχιώτικα (greeklish);
 • Ε.ΔΑΣ.Α. (Ἐθελοντὲς ΔΑΣοπυροπροστασίας Ἀττικής).
 • Θέλεις νὰ γράφεις πολυτονικά μὲ ἕνα πληκτρολόγιο τὸ ὁποῖο αὐτοματοποιεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν πνευμάτων; Τότε πήγαινε ἐδῶ! Τεχνική ὑποστήριξη / σχόλια / προτάσεις γιὰ βελτιώσεις: amadel@dasosygrou.gr
 • Ὁ Βραζιλιάνος Ροβέρτος Λόπες (Roberto Lopes) συγκέντρωσε σὲ αὐτὸν τὸν ἱστότοπο πολύτιμο ἀρχειακὸ ὑλικὸ σχετικὰ μὲ τὴν ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸν γερμανὸ Συνταγματάρχη φὸν Σάνδερς (Otto Liman von Sanders 1855 - 1929) Γενοκτονία τῶν Χριστιανικῶν Λαῶν πού ἔλαβε χώρα στὴν κατακτημένο ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐπικράτεια καὶ προσχεδιάστηκε, προμελετήθηκε, ἐκτελέστηκε καὶ καθοδηγήθηκε στὴν ἀρχὴ ἀπὸ τοὺς ὀθωμανοὺς κρατικοὺς ἀξιοματούχους Ἐνβέρ Πασά (Ὑπουργὸς Πολέμου), Ταλαάτ Πασά (Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν) καὶ Τζαυίτ (Ὑπουργὸς Ἑμπορίου, ντονμές) καὶ μετὰ ἀπὸ τὸν Μουσταφὰ Κεμάλ καὶ ὁ Ἰσμέτ Ἴνονου. Ἡ Γενοκτονία τῶν Χριστιανικῶν Λαῶν –ποὺ ἀποφασίστηκε στὸ Συνέδριο τῶν Νεότουρκων (Ἔνωσις καὶ Πρόοδος / Ittihad ve Terraki) τὸ 1911– ἄρχισε τὸ 1914 στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ συνεχίζεται ἀδιαλείπτως ἕως τὶς μέρες μας στὴν κεμαλικὴ Τουρκικὴ Δημοκρατία.
 • Δύο ἀκόμη ἐνδιαφέροντες ἀγγλόγλωσσοι ἱστότοποι ἀναφορικὰ μὲ τήν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καὶ Ἀσσυρίων πού ἔλαβε χώρα στὴν κατακτημένο ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐπικράτεια.

Ἄλλες Ἐνδιαφέρουσες Συνδέσεις >>


Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας,
Ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, τοῦ οὐρανοφάντορος
(329 – 379 μ.Χ.)

Τό τε γὰρ ἐν ταῖς χερσὶ τῶν ἰατρῶν τὴν ἐλπίδα ἔχειν τῆς ἑαυτῶν ὑγείας κτηνῶδες· ὅπερ πάσχοντάς τινας τῶν ἀθλίων ὁρῶμεν, οἳ καὶ σωτῆρας αὐτοὺς ὀνομάζειν οὐ παραιτοῦνται· τό τε πάντη τὰς ἀπ᾿ αὐτῆς ὠφελείας ἀποφεύγειν φιλόνεικον.

[Ἀσφαλῶς, τὸ νὰ ἐγκαταλείπωμε τὴν ἐλπίδα τῆς ὑγείας μας (παραδίδοντάς την) στὰ χέρια τῶν ἰατρῶν εἶναι κτηνῶδες· τὸ βλέπουμε νὰ συμβαίνει μὲ μερικοῦς δύστυχους, οἱ ὁποίοι μάλιστα ἐπιμένουν νὰ θεωροῦν τοὺς ἰατροῦς «σωτῆρες». Ἀλλά, καὶ ἡ καταφανής ἀμφισβήτηση τῶν ὠφελειῶν τῆς ἰατρικῆς ὲπιστήμης εἶναι ἐντελῶς παράτολμη.]

Πηγή: Ὅροι κατὰ πλάτος, ΕΠΕ 8, σελ. 403

«Ὁ Θεὸς μᾶς χάρισε μιὰ γλῶσσα ζωντανή, εὔρωστη, πεισματάρα καὶ χαριτωμένη, ποὺ ἀντέχει ἀκόμη, μολονότι ἔχουμε ἐξαπολύσει ὅλα τὰ θεριὰ γιὰ νὰ τὴ φάνε. Ἔφαγαν ὅσο μπόρεσαν, ἀλλά ἀπομένει ἡ μαγιά, ἔτσι θὰ ἔλεγα, παραφράζοντας τὸν Μακρυγιάννη. Δὲν ξέρω πόσο θὰ βαστάξει ἀκόμη αὐτό. Ἐκείνο ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι ἡ μαγιὰ λιγοστεύει καὶ δὲν μὲνει πιὰ καιρὸς γιὰ νὰ μένουμε ἀμέριμνοι. Δὲν εἶναι καινούργια τὰ σημεῖα ποὺ δεῖχνουν πώς, ἂν συνεχίσουμε τὸν ἲδιο δρόμο, ἂν ἀφεθούμε μοιρολατρικὰ στὴν δύναμη τῶν πραγμάτων, θὰ βρεθοῦμε στὸ τέλος μπροστὰ σε μιὰ γλῶσσα ἐξευτελισμένη, πολύσπερμη καὶ ἀσπόνδυλη».

Γιῶργος Σεφέρης «Ἡ γλῶσσα στὴν ποίησή μας», 1964.

 • Χρήστου Γιανναρᾶ: Ἐνάντια στὴν Θρησκεία
  336 σελίδες, Ἐκδόσεις Ἴκαρος, Ἀθήνα
 • Π. Α. Μιχελῆ: Αἰσθητικὴ Θεώρηση τῆς Βυζαντινῆς Τέχνη
 • Σ. Ράνσιμαν: Ἡ Ἱστορία τῶν Σταυροφοριῶν (3 τόμοι)
  Ἐκδόσεις Γκοβόστη, Ἀθήνα 2006

Ἄλλα ἀξιανάγνωστα βιβλία >>


βιβλιοθήκη τοῦ ναυτίλου

βιβλιοθήκη τοῦ ναυτίλου
Ὁδὸς Χαριλάου Τρικούπη 28, 106 79 ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνον: 210 3616204.
Τὸ ξεχωριστὸν βιβλιοπωλεῖον εἰς τὸ ὁποῖον μπορεῖτε νὰ βρεῖτε πολλὰ ἀξιανάγνωστα βιβλία. Ἀποστολὴ βιβλίων σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.
Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων.
Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ καὶ αἰσθητικά.
Θέλω νὰ δῶ γραμμένο τὸ «καφενεῖον» κι ἂς μὴν προφέρουμε τό «ν».
Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα.
Ὀδυσσέας Ἐλύτης (1911 – 1996)

(ἀριθμὸς ἐπισκεπτῶν ἀπὸ τὶς 8 Δεκεμβρίου τοῦ 2006)

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| | Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |